Årets studenter firas på Torekällgymnasiet och Wendela Hebbegymnasiet den 10 juni

Årets avslutningsceremoni för studenter kommer att äga rum i Wendela Hebbegymnasiets aula med mingel i cafeterian på Torekällgymnasiet. Detta har utbildningskontoret kommit fram till efter att man tagit hänsyn till restriktionerna kring covid-19 och studentfirandet.

Den 10 juni samlas elever från Tälje- Torekäll- och Wendela Hebbe-gymnasiet i aulan på Wendela Hebbegymnasiet. Därefter blir det mingel i Torekällgymnasiets cafeteria.

Två klasser får fira åt gången, och studenterna släpps sedan ut klass- eller gruppvis på parkeringen där anhöriga får vänta i bilen. Platsen har valts utifrån parkeringssituationen.

– Vi är glada över att kunna erbjuda våra studenter en fin ceremoni där de får tillfälle att träffa sina lärare och klasskamrater en sista gång. Arbetet med hur denna dag kommer att gå till mer i detalj fortsätter denna vecka tillsammans med elevrepresentanter från skolorna, säger Johan Abrahamsson, tf utbildningsdirektör i Södertälje kommun. 

Det blir cirka 60 elever åt gången som får fira tillsammans. Därefter släpps studenterna ut i små grupper eller klassvis på parkeringen där nära anhöriga får möta upp sin student i bil.  Att man valt just Torekällgymnasiet och Wendela Hebbegymnasiet beror på parkeringssituationen.

Mer information kring studentfirandet kommer på lärplattformen Vklass.

Morabergs studiecentrum och Foucaultgymnasiet kommer att fira på sina respektive skolor. Information om detta skickas ut via skolan.