Wendela Hebbegymnasiet ställer upp sina gymnasiearbeten

Maria Radkova, Amanda Nilsson och Karin Bernerstedt

Wendela Hebbegymnasiets elever ställer upp sina gymnasiearbeten i Saltskog gård i Södertälje. Under tisdagen var eleverna i Saltskog gård, för att hänga upp sina gymnasiearbeten. På Lördag den 24 – 25 April och 1-2 maj kommer utställningen att vara.

Utställningen kommer att ske i Saltskog gård (Förvaltarvägen 53, 151 47 Södertälje)

Klassen som ställer upp sina gymnasiearbeten är Bild och form åk 3.

Temat för utställningen är “kontrast” men även helt individuellt, på så sätt kan man visa upp sina verk, säger eleven och utställaren Amanda Nilsson.

Amanda Nilsson med Patientia

Maria Radkova, 19, som är en av eleverna och som ställer upp sitt gymnasiearbete, hon berättar hur arbetsprocessen gått till. Hon tycker att det har varit jobbigt men tack vare hennes klasskamrater och mentor har hon lyckats ta sig fram och ställer ut med något hon är nöjd med. Maria delar även med sig att enligt henne har alla praktiska gymnasieprogram upplevt pandemin.

Maria berättar att hon är väldigt tacksam till att hon har fått möjligheten att ställa upp sitt gymnasiearbete efter ett skolår år full av distansundervisning som förhindrade arbetsprocessen.

– Jag vill även tacka mina klasskamrater och mentor, för ett grymt arbete, Säger Maria

Maria Radkova med Traditum

Karin Bernerstedt som är mentor för klassen tycker att det är en underbar utställning och på så sätt lyfta fram elevernas verk.

Karin Bernerstedt, Mentor åt ESBD18

Karin berättar att utställningen skulle egentligen var på Södertälje Stadshus, men tyvärr ställde Stadshuset in på grund av att det är en vaccinationsverksamhet.

Hur kommer ni gör nu under pandemin?

– Varje år har vi våra utställningar i Stadshuset, säger Karin Bernerstedt.

– Vi kommer att hålla avstånd men även hålla besökarna gruppvis för att kolla på elevernas verk, berättar Karin.

Karin berättar även att eleverna har gjort otrolig bra prestation och eleverna har hjälps åt med att få en bra utställningen, hon lägger även till att hon är tacksam att de har fått låna lokalerna åt utställningen.