Svanar i Södertälje har konstaterats ha fågelinfluensa

Under mars månad påträffades fågelinfluensa hos två vilda fåglar i Södertälje kommun. Smittade fåglar har även konstaterats i Ekerö kommun och i Nacka kommun. Bakgrunden är ett större utbrott av fågelinfluensa i Sverige och i Europa.


De två smittade vilda fåglarna i Södertälje kommun är två knölsvanar. Fåglarna i Ekerö kommun är två tamfåglar som en del av fåglar som drivs på hobbynivå och den smittade fågeln i Nacka kommun är en berguv.

Utbrottet av fågelinfluensa är det hittills största i Sverige och Europa. Viruset är mycket smittsamt mellan fåglar. Det är därför viktigt att skydda de fåglar man ansvarar för från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.