Södertäljes Stadsdirektör lämnar ”En fantastisk kommun”

Det är hösten 2016 som kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) presenterar Södertälje kommuns nya stadsdirektör Rickard Sundbom.
Målet enligt Boel Godner var att hitta en av Sveriges bästa ledare som kan vara med och utveckla kommunen till en attraktiv stad och arbetsplats, dit man söker sig för att bo och arbeta.
Mina förväntningar på Rickard är höga, säger Boel Godner.
 
Fredagen den 30 september 2016 fattar kommunstyrelsen beslut om tillsättning av tjänsten. Några månader senare, i januari 2017, gör Rickard Sundbom entre i Södertälje kommun som Södertäljes nya stadsdirektör.
Rickard kom närmast från tjänsten som kommunchef i Lycksele kommun. En erfaren ledare med bakgrund inom offentlig verksamhet i såväl som militär- och underrättelsetjänst.
 
– Södertälje befinner sig i en expansiv period med ökat bostadsbyggande, satsningar på att utveckla stadskärnan och nya företagsetableringar. Det finns självklart också utmaningar att arbeta vidare med och att vara en stor arbetsgivare i en expansiv region är en av dem. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med dessa frågor, berättade Rickard Sundblom.
Fyra år senare avslutar Rickard sitt uppdrag i Södertälje och tackar ja till en tjänst som administrativ direktör i Region Stockholm.
 
– Södertälje är en fantastisk kommun, men att få möjligheten att centralt bidra till hela regionens utveckling gick inte att tacka nej till. Särskilt inte efter det intensiva arbete som kommunen och regionen, bland annat med Södertälje sjukhus, gemensamt utfört och utför under pandemin.
 
– Jag är trygg med att alla duktiga medarbetare och chefer på daglig basis gör det allra bästa för invånarna i Södertälje och att kommunens positiva utveckling kommer fortsätta, avslutar Rickard Sundbom.
Den prisbelönta och erfarne kanslichefen Ola Schön som varit i verksam i Södertälje kommun i över 20 år, numera pensionär, återgår tillfälligt i tjänst som tillförordnad stadsdirektör under tiden som rekrytering av efterträdare sker.

Ola Schön. Tilldelades Axelpriset 2018

Lämna ett svar